Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           


Samenwerkingsverband 23-02   

De Stichting SWV 23-02,  het nieuwe samenwerkingsverband primair onderwijs voor Twente, presenteert "Van zorg naar ondersteuning": informatie voor ouders over veranderingen op de basisschool door Passend Onderwijs.

Het SWV bestaat uit 162 basisscholen en 6 speciale basisscholen in Twente. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband 11 scholen voor speciaal onderwijs.
Website: http://www.swv2302.nl/
                                                                                      
Van zorg naar ondersteuning.
Informatie voor ouders over veranderingen op basisscholen door Passend Onderwijs.
Download hier de folder


Stichting KOMT scholen vallen onder Plein Midden Twente.   
Plein Midden Twente werkt als subregio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het nieuwe  Samenwerkingsverband 23-02.
Website: www.pleinmiddentwente.nl


Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl