Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Passend Onderwijs

Elk kind heeft een eigen manier van leren met zijn/haar eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen. Dat betekent ook dat het soms extra zorg nodig heeft. Onze scholen hebben een uitstekende zorgstructuur, waarin de Interne Begeleider de sleutelfiguur is. De IB-er coördineert de extra zorg en zorgt er voor in samenwerking met de groepsleerkracht dat elk kind een leerweg volgt, dat passend is bij het kind. Zo is er o.a. bijzondere aandacht voor hoogbegaafdheid, kinderen met dyslexie of dyscalculie, taal en of leesproblemen.  
Onze scholen vinden de opvang van kinderen met leerlinggebonden financiering een waardevol gegeven. De school staat in principe achter de uitgangspunten van integratie van deze kinderen in het regulier basisonderwijs. Dit kan echter alleen als het kind, net als alle andere kinderen, zich op onze school prettig kan voelen. Het moet leerbaar en werkbaar zijn voor zowel de desbetreffende leerling, de leerkrachten en de medeleerlingen.

Kinderen kregen van de overheid een leerling gebonden financiering (lgf) mee om extra begeleiding in school mogelijk te maken (in de volksmond “rugzak” genoemd).
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw kind geregeld wordt.

Kijk op Toelichting op Passend Onderwijs voor meer informatie.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl