Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

bestaat uit afgevaardigden van de Medezeggenschapsraden (MR) van de Stichting KOMT scholen. Iedere MR heeft 1 personeelslid of 1 ouderlid afgevaardigd.

De GMR heeft net als de MR verschillende bevoegdheden, namelijk advies en/of instemmingsbevoegdheid over beleidsstukken die de stichting betreffen.

Deze beleidsstukken worden door het directeurenberaad voorbereid en nadat het College van Bestuur (CvB) een voorgenomen besluit heeft genomen, door de Vz CvB de GMR voorgelegd.

Wanneer de GMR het bestuur haar instemming / positief advies heeft gegeven zal het College van Bestuur dit bekrachtigen met een definitief besluit.

Daarna volgt implementatie binnen de organisatie.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl