Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Convent PO is een samenwerkingsverband van schoolorganisaties in Twente en de Achterhoek

Het Convent PO wordt gevormd door schoolbestuurders van deze stichtingen en zoekt de kracht van het gezamenlijk optreden bij onderwerpen waar dankzij de gezamenlijke omvang winst te behalen valt met als uitgangspunt dat de autonomie van de besturen overeind blijft. Daarbij valt te denken aan:
•kennisdeling;
•gezamenlijke inkoop van producten en diensten;
•ondersteuning van een professionele levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling;
•kweekvijvertrajecten voor management;
•intervisie;
•professionalisering onder andere door cursussen en opleidingen op locatie in eigen werkgebied;
•gezamenlijke standpuntbepalingen bij landelijk belangrijke onderwijsthema’s.

Lees verder ...                                     

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl