Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Ouderparticipatie

Uw kind is een groot gedeelte van de dag op school. Daar vindt dus ook, naast onderwijs en vorming, een deel van de opvoeding van uw kind plaats. We vinden het van het allergrootste belang dat er wederzijdse betrokkenheid is voor wat er op school en thuis gebeurt. Onderling contact is hiervoor een voorwaarde.
We vinden het plezierig wanneer ouders zich ook daadwerkelijk willen inzetten voor de school. Dat kan op verschillende manieren. Als hulpouders bij bepaalde activiteiten, of bijv. als lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad.
Iedere school biedt deze mogelijkheden en is blij met uw betrokkenheid op wat er op de school van uw kind gebeurt. U bent van harte welkom!

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl