Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Buitenschoolse opvang

Stichting KOMT heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed aan lokale kinderopvangorganisaties. Hiermee zijn convenanten afgesloten waarin ondermeer afspraken gemaakt zijn over de opvangtijden, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de opvang.  Met deze vorm van samenwerking voldoen alle scholen aan de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de opvang van kinderen vóór en na schooltijd.
Voor de scholen in Borne heeft Stichting KOMT afspraken gemaakt met Kinderopvang Borne. De ouders die hun kind op school hebben in de Hof van Twente hebben de keuze uit maar liefst 5 kinderopvangorganisaties: Kinderopvang De Beukenoot, BSO La Luna, Smallsteps, Gastouderbureau de Bengel en Kinderopvang Hof van Twente.  
Meer informatie over de opvang kunt u verkrijgen via de directie van de school of via de websites van de betreffende kinderopvangorganisaties.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl