Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Stichting KOMT heeft sinds 1 augustus 2015 geen eigen invalpool meer.

Het Onderwijs Bureau Twente (ObT) is  met ingang van dit schooljaar gestart met een mobiliteitscentrum. Stichting KOMT heeft zich hierbij aangesloten. Alle vervangingen op de scholen van Stichting KOMT verlopen via het ObT.

Het Mobiliteitscentrum ObT bewaakt de wet- en regelgeving (o.a. ketenbepaling) en draagt bij aan de mobiliteit van leerkrachten binnen en buiten het schoolbestuur. Met de bemiddeling via het Mobiliteitscentrum ObT is ook de mutatie in de personeels- en salarisadministratie gerealiseerd evenals de administratie ten behoeve van het Vervangingsfonds. Zie de website van het ObT voor meer informatie.

www.obt.nl

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl