Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Opbrengstgericht werken

Binnen de scholen van Stichting KOMT is de laatste jaren de focus op opbrengstgericht werken meer aanwezig dan ooit te voren. Dit roept de vraag op of de jaren daarvoor er niet opbrengstgericht gewerkt werd. Ik verwacht van wel, want de kwaliteit van ons onderwijs is immers zo ver ik weet nooit in het geding geweest.

Opbrengstgericht werken is in 2008 in het Nederlandse onderwijs geïntroduceerd met het argument dat het leidt tot hogere kwaliteit van het onderwijs en hierdoor tot betere resultaten. De ambitie om in het onderwijs meer opbrengstgericht te werken is afkomstig van het kabinet Balkenende IV en is door navolgende kabinetten overgenomen. Directe aanleiding was dat uit o.a. internationaal vergelijkende onderzoeken (PISA) bleek dat het Nederlandse onderwijs ten opzichte van andere landen leek terug te lopen. Opbrengstgericht werken werd als de sleutel gezien om te komen tot onderwijsverbetering.

Lees meer ...

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl