Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Het logo

symboliseert de missie en visie van Stichting KOMT:
 • De school van 9 vissen:
   • onze negen scholen, inclusief de nieuwe locatie Bornsche Maten
   • autonome scholen die gezamenlijk een eenheid vormen
   • de dynamische organisatie in harmonie
   • onderwijs in een veilige en geborgen omgeving
   • de lerende organisatie
 • De kleur paars en de vissen: de katholieke grondslag
 • De letter K: het fundament
 • De missie: Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving.
Sinds 1 januari 2017 is de Toonladder als bijzonder neutrale school aangesloten bij de Stichting. In dit proces is besloten om de letter 'k' niet uit de naam te halen vanwege lopende processen waarbij de naam van de Stichting wordt gewijzigd. De Toonladder behoudt haar bijzonder neutrale karakter. De statuten zijn bij de besturenfusie wel aangepast. 

 

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl