Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Katholiek Onderwijs Midden-Twente (Stichting KOMT) kent een bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).

De voorzitter van het College van Bestuur is de heer F.M.M. Konings MHD. Deze bestuurder draagt op basis van de statuten de eindverantwoordelijkheid voor de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen:
  • Dr. A.B. van Leeuwen, onderwijskundige zaken en identiteit, voorzitter
  • mr. J.G.A. Kuhlmann, juridische zaken en ondernemerschap
  • mw. J.M. Bergman, personele en bedrijfskundige zaken.

De stichting werkt conform de code goed bestuur PO.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl