Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Netwerken

Door samen te werken, samen nieuwe dingen uit te proberen, elkaar te inspireren en te motiveren versterken mensen elkaar.
We proberen dit te realiseren door o.a. het inrichten van netwerken. Binnen Stichting KOMT fungeren de volgende netwerken:
een IB-netwerk, een ICT-netwerk, IDO-netwerk, ZBC-netwerk en een netwerk van schoolcontactpersonen.

IB = Interne Begeleiders - verantwoordelijk voor de zorgstructuur binnen de scholen.
ICT = informatie en communicatie technologie - verantwoordelijk voor het digitale gebeuren binnen de scholen.
IDO = Identiteits Ondersteuners - zij zorgen voor de ondersteuning van de katholieke identiteit binnen de scholen.
ZBC = zorgbudget commissie - verantwoordelijk voor de zorgaanvragen binnen de scholen.
Schoolcontactpersonen zijn de 1e aanspreekpersonen inzake de klachtenprocedure.

De diverse netwerken worden aangestuurd door een directielid van één van de projectgroepen. Deze projectgroep-leden vormen de schakel tussen de netwerken en het directeurenberaad en management.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl