Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Directeurenberaad

Het directeurenberaad bestaat uit de directeuren van de Stichting KOMT scholen.
Voorzitter is de voorzitter van het College van Bestuur. 
Het directeurenberaad vergadert eenmaal in de drie weken.

Het directeurenberaad is, onder aansturing van de voorzitter College van Bestuur, belast met de beleidsvoorbereiding, de uitvoering en, binnen de kaders van het door het bestuur vastgestelde beleid, met de beleidsvorming.

De werkwijze van het directeurenberaad en de taken en bevoegdheden van het overleg zijn geregeld in het bestuursreglement.

Tot de taken van het directeurenberaad behoren onder meer het voorbereiden en uitvoeren van bestuursbeleid ten aanzien van personeel, financiën, onderwijs en huisvesting. Daarnaast is het directeurenberaad onder andere specifiek belast met het aansturen van de beleidscommissies, het vaststellen van de schoolvakanties, e.d.

De voorzitter College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een strategisch beleidsplan voor de stichting en het opstellen van een bestuursformatieplan.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl