Fundament voor kind en samenleving
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Fundament
voor kind
en samenleving


Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat de keuze voor een katholieke of bijzonder neutrale grondslag bij de scholen, maar vindt respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel.           

Stichting Brigantijn

Vanaf 1 januari 2019 gaan Stichting KOMT en Stichting Marcant-BSV onder de nieuwe naam Stichting Brigantijn verder. Zie onze nieuwe website. Deze naam is 31 oktober bekend gemaakt tijdens een feestelijke personeelsbijeenkomst bij de Grolsch Veste. Voor meer info zie ons persbericht.

Bestuurlijke samenwerking

Stichting Katholiek Onderwijs Midden Twente en Stichting Marcant-BSV zijn met elkaar in gesprek over bestuurlijke samenwerking. Als bestuurders vinden wij het belangrijk u te informeren over het proces dat wij doorlopen en de resultaten ervan.

Nieuwsbrief 1 (december 2017)
Nieuwsbrief 2 (maart 2018)
Nieuwsbrief 3 (juli 2018)
Nieuwsbrief 4 (november 2018)

Welkom op de website van Stichting KOMT

Onder het bestuur van Stichting KOMT ressorteren negen katholieke basisscholen en één bijzonder neutrale school, met in totaal circa 2100 leerlingen en 200 personeelsleden. Vijf katholieke scholen zijn gevestigd in Borne, één katholieke school in Hertme, twee katholieke en één bijzonder neutrale school in Delden en één katholieke school in Bentelo. Binnen onze scholen vindt het onderwijs plaats in een veilige en geborgen omgeving.

Er wordt eigentijds onderwijs op maat gegeven binnen de mogelijkheden die de organisatie kan bieden. In de groei naar volwassenheid worden bij het kind op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied kennis, vaardigheden en inzicht ontwikkeld. Op deze wijze leert het kind zijn/haar weg te vinden in een snel veranderende maatschappij. Tijdens het leerproces wordt er een sterk beroep gedaan op het ontwikkelen van competenties, met name gericht op zelfstandigheid en het samenwerkend vermogen van het kind.

Stichting KOMT is een dynamische organisatie die in goede harmonie haar medewerkers stimuleert en ondersteunt bij het verzorgen van primair onderwijs. De Stichting wil een continue lerende organisatie zijn ter optimalisering van haar effectiviteit.

Zij werkt vanuit gezamenlijk vastgestelde kaders waarbij transparantie en gedeelde verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn. De eigenheid van de scholen blijft gewaarborgd.  Een open communicatie tussen alle geledingen is hierbij voorwaarde.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl

augustusseptember 2020oktober
madiwodovrzazo
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11