Fundament voor kind en samenleving

Fundament
voor kind
en samenleving

           
Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat zich leiden door haar katholieke grondslag, waarbij respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel zijn.            

Vacatures

 

Stichting KOMT maakt voor haar scholen in de gemeenten Borne en Hof van Twente gebruik van het Mobiliteitscentrum ObT voor het inzetten van
 
                                   
                                                           
 INVALKRACHTEN

 
degenen die gewend zijn een open sollicitaties te sturen kunnen zich op de site van het ObT aanmelden voor invalwerk. 

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl