Fundament voor kind en samenleving

Fundament
voor kind
en samenleving

           
Stichting KOMT geeft een waarde(n)vol fundament aan kind, onderwijs en samenleving. De stichting laat zich leiden door haar katholieke grondslag, waarbij respect, zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel zijn.            

Pricacy & Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website is de uiterste zorgvuldigheid betracht.
Als u zich registreert, of ons op een andere manier persoonlijke gegevens geeft, deelt Stichting KOMT deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden. De gegevens worden alleen voor de aangegeven doeleinden gebruikt.
Het gebruik van beelden en/of teksten op deze site is gebeurd na schriftelijke toestemming van de betrokkenen. De informatie is uitsluitend bestemd voor het gebruik op deze website. Verdere verspreiding of publicatie is ten strengste verboden.


Disclaimer:

Bij de totstandkoming en het onderhoud van deze website wordt de uiterste zorgvuldigheid betracht. Het kan echter zijn, dat bij de samenstelling van de informatie of de interpretatie daarvan fouten zijn opgetreden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Contact

Oostermaat 1a 
7623 CS Borne   

telefoon: 074 2665501
info@stichtingkomt.nl
www.stichtingkomt.nl